Veel progressieve Nederlanders met goede bedoelingen ten aanzien van diversiteit slagen er toch niet in hun leef- en werkomgeving diverser te maken. Dit komt door de fixatie op het anders-zijn en de vermeende achterstand van mensen met een migratieachtergrond. Hierdoor vallen deze groepen altijd buiten de boot, zelfs wanneer ze hun best doen om erbij te horen.

Fabian Holle, PhD-kandidaat binnen ons project, heeft de ARC-GS Master Scriptie Prijs 2020 gewonnen voor het onderzoek dat die deed voor hun scriptie 'Queer creations between a rock and a hard place. Art practicing LGBTQ+ forced migrants unsettling Dutch hegemony'. Hieronder lees je een vertaling van het juryrapport en kan je de video bekijken waarin Fabian hun onderzoeksproject nader beschrijft.

Stel je voor wat er zou gebeuren als je een nieuwe kans om te leven krijgt. Welke energie komt er dan vrij? Beeld je een spiraal in, samengedrukt voor jaren, die openspringt wanneer iemand veilig is.

We weten pas sinds kort dat bomen met elkaar kunnen communiceren. Wat als dat ondergrondse netwerk het heft in handen neemt, en besluit om zich voor eens en altijd te bevrijden van de parasiet mens? Olave Nduwanje geeft ons het verhaal DE WORTELS.

TrannyCast, a series dedicated to tuck together different people of trans experience talking about life, struggle, resilience and empowerment.