Selecteer de taal

De Verenigde Staten wordt vaak geprezen voor een pragmatisch beleid dat gericht is op het talent van vluchtelingen en het versterken van hun sociale mobiliteit.

De geopolitieke factoren in de Verenigde Staten hebben echter tot een andere uitkomst geleid voor verschillende groepen vluchtelingen. Deze groepen worden onderworpen aan verschillende vormen van onrecht, uitsluiting en geweld. Dit onderzoek richt zich specifiek op Californië, gesitueerd langs de Amerikaans-Mexicaanse grens, naast de Stille Oceaan. Deze geografische positie, samen met zijn locatie op inheems grondgebied, en het feit dat de staat een verleden van grassroots activisme en sociale bewegingen kent, maakt het een dynamische locatie om academische betrokkenheid in het leven van vluchtelingen te bestuderen.

geëngageerd onderzoek speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de inclusie van vluchtelingen

Gezien de onderlinge relatie tussen beleid en wetenschap, kennis en macht, speelt geëngageerd onderzoek (in het Engels omschreven als Engaged Scholarship) een belangrijke rol bij het bevorderen van de inclusie van vluchtelingen. Het wordt wel steeds moeilijker om onderzoek gericht op sociale transitie uit te voeren. Dit komt door de neo-liberalisering van het hoger onderwijs in combinatie met een zogenoemde ‘uitsluitingscultuur’ in de academische wereld. Met oog op deze uitdagingen heeft dit project tot doel de samenwerking tussen de academische wereld en de maatschappij te verkennen en zo de sociale integratie van vluchtelingen te bevorderen. Tot slot richt dit onderzoek zich op hoe geëngageerd onderzoek bijdraagt aan, ofwel in de weg staat bij, de integratie van vluchtelingen in Californië.