Geëngageerde wetenschap en verhalen over verandering in een vergelijkend perspectief

Welke bijdrage hebben de sociale wetenschappen bij het realiseren van het democratische ideaal van gelijkheid en insluiting? Wat zijn de mogelijkheden voor en belemmeringen van geëngageerde wetenschap binnen verschillende nationale en institutionele (universitaire) contexten? Deze onderzoeksvragen staan centraal in dit vergelijkende, kwalitatieve onderzoeksproject in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Nederland. Dit project beoogt een meer transformerend en begrijpbaar perspectief te creëren van hoe geëngageerde wetenschap kan bijdragen aan de maatschappelijke integratie van vluchtelingen. Geëngageerde wetenschap verwijst naar transformatieve en kritische vormen van academisch werk met de ambitie en het vermogen om reflectie te stimuleren wat zorgt voor meer inclusieve praktijken in de samenleving en in de academische wereld. De onderliggende veronderstelling hierbij is dat de sociale wetenschappen een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de maatschappelijke en academische verbeeldingskracht door het verbinden van lokale, historische en analytische kennis en daarmee werkelijk de inclusie van kansarme groepen te bevorderen.

Wat is de bijdrage van geëngageerde wetenschap bij het stimuleren en bepalen van de voorwaarden en verhalen van verandering voor de integratie van vluchtelingen in het licht van concurrerende maatschappelijke en academische eisen en structuren? 

Wat is de bijdrage van geëngageerde wetenschap bij het stimuleren en bepalen van de voorwaarden en verhalen van verandering voor de integratie van vluchtelingen in het licht van concurrerende maatschappelijke en academische eisen en structuren?

Hoewel het project zich bezighoudt met inzichten uit een uitgebreide verzameling literatuur over de beperkingen van democratie, is dit project met name geïnspireerd door de interessante literatuur over de rol van deep democracy in het creëren van maatschappelijke inclusie. Met behulp van kwalitatieve onderzoeksmethodologie en een vergelijkend perspectief (Zuid-Afrika, de VS en Nederland) heeft dit project drie hoofddoelstellingen:

  1. Per land gegevens verzamelen die twee reeksen verhalen (die van vluchtelingen en geëngageerde academici) documenteren over de bijdrage en uitdagingen van geëngageerde wetenschap in het leven van vluchtelingen. Bovendien zal het project op zichzelf een site van wetenschappelijke betrokkenheid met maatschappelijke stakeholders en communities zijn.
  2. Een dieper inzicht krijgen in de opvattingen over en de positie van geëngageerde wetenschap binnen de academische wereld en de samenleving in elk land.
  3. Historische en contextuele verschillen verkennen door een vergelijkende analyse van de data (verhalen en deelnemende locaties) van de drie landen, gericht op reflectie over nationale blinde vlekken met betrekking tot maatschappelijke verandering en geëngageerde wetenschap in elke setting.

blog

Halleh Ghorashi ontvangt Impact Award 2021

Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit Amsterdam), Jeroen Kluck (Hogeschool van Amsterdam)...

Doorbreek de fixatie op het anders-zijn

Veel progressieve Nederlanders met goede bedoelingen ten aanzien van diversiteit slagen...

Fabian Holle - Winnaar van de 2020 ARC-GS Master Scriptie Prijs

Fabian Holle, PhD-kandidaat binnen ons project, heeft de ARC-GS Master Scriptie Prijs...