Team

 

Halleh Ghorashi is Hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie van de VU (Vrije Universiteit) Amsterdam, Nederland. Ze is de auteur en co-auteur van verschillende boeken en heeft veel artikelen gepubliceerd over onderwerpen als identiteit, diasporic positioning en culturele diversiteit, zowel binnen als buiten organisaties.

Haar meest recente internationale boekpublicaties zijn de edited volumes: Contested Belonging: Spaces, Practices, Biographies (samen met K. Davis & P. Smets, eds., Emerald 2018) en Scholarly Engagement and Decolonization: Views from South Africa, The Netherlands and the United States (samen met M. Crul, L. Dick & A. Valenzuela, eds. Sun Media 2020).

In 2017 ontving ze de prestigieuze VICI-beurs voor Engaged Scholarship and Narratives of Change van NWO. In 2018 is ze benoemd tot Kroonlid van de SER (Sociaal Economische Raad) en in 2020 als lid van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen).

Halleh Ghorashi

Elena Ponzoni verbindt in haar werk de velden diversiteit en inclusie, taalfilosofie en wetenschapssociologie. Ze heeft gewerkt met onderzoeksthema's zoals de rol van migrantenorganisaties in de Nederlandse verzorgingsstaat, de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, hoe opvoedingsondersteunende professionals omgaan met diversiteit en het potentieel van sociale wetenschappen om bij te dragen aan sociale verandering door vormen van co-creatie en participatief reflectief onderzoek.

Ze is de coördinator van de Refugee Academy en lanceerde dit initiatief samen met Halleh Ghorashi. Naast het ontwerpen en organiseren van vergaderingen samen met verschillende partners, coördineert ze verschillende lopende onderzoeksprojecten, schrijft ze voorstellen voor toekomstig onderzoek in co-creatie met maatschappelijke partners, begeleidt ze studenten en junior onderzoekers en onderhoudt ze contacten met het Refugee Academy-netwerk. Verder draagt ​​ze ook als postdoc onderzoeker bij aan het Engaged Scholarship and Narratives of Change onderzoeksproject.

"Mijn hoop is dat de processen van reflectie, kennisproductie en samen leren die we initiëren kunnen leiden tot daadwerkelijke verbetering van het leven van vluchtelingen in Nederland en toegewijde mensen vanuit verschillende posities in staat stellen daadwerkelijk bij te dragen aan meer inclusieve ruimtes in de samenleving."

Elena Ponzoni

Tara Fiorito is een kritisch geëngageerde socioloog en etnograaf die haar doctoraat schreef over de politisering, emancipatie, subjectiviteit en keuzevrijheid van ongedocumenteerde Latino-jongeren (UvA). Haar onderzoeksachtergrond, interesses en expertise omvatten onderwerpen zoals migratie, vluchtelingen, diversiteit, inclusiviteit, emancipatie, identiteit / subjectiviteit, sociale bewegingen en stedelijke geografieën en -dynamiek.

Ze gebruikt kritische-, feministische- en dekoloniale theorieën en is betrokken bij theaterprojecten met migranten en vluchtelingen in Nederland en de Verenigde Staten. In het kader van de valorisatie van haar onderzoek heeft ze de documentaire Undocumented and Unafraid in Los Angeles gemaakt (in samenwerking met Dirk Eisema) .

Tara is werkzaam als post-doc bij het Engaged Scholarship and Narratives of Change onderzoeksproject. In haar werk richt zij zich op uitdagingen en kansen om sociale integratie van vluchtelingen te bevorderen door middel van geëngageerd onderzoek in Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Tara Fiorito

Maria Rast behaalde de titel Master of Law (summa cum laude) aan de Universiteit van Bern, Zwitserland, in 2014 en Master of Science (cum laude) in Sociologie aan de Vrije Universiteit, in 2017. Van 2015-2017 werkte ze als student fellow en student-assistente bij de afdeling Sociologie en als coördinator van het Migratie- en Diversiteitscentrum aan de VU Amsterdam. Gedurende deze tijd deed ze onderzoek naar gemeenschapsinitiatieven voor en met vluchtelingen in Amsterdam.

Sinds januari 2018 is ze werkzaam als PhD bij het Engaged Scholarship and Narratives of Change onderzoeksproject. Daarnaast werkt ze als docent aan de afdeling Sociologie. Haar onderzoek is verbonden aan de Refugee Academy en richt zich op uitdagingen en kansen om de sociale inclusie van vluchtelingen te bevorderen door middel van geëngageerd onderzoek. Naast haar onderzoeksactiviteiten heeft ze ook onderwijsverplichtingen binnen de bachelor en master Sociologie.

"Mijn persoonlijke en professionele ambitie binnen de Refugee Academy is het bevorderen van de integratie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving en het vergroten van de impact die wetenschappers hebben op dergelijke processen."

Maria Rast

Alexandra Greene heeft een Master of Arts in Gender Studies, een Graduate Diploma in Communication and Media Studies, en een Bachelor of Arts (Honours) in English Literature and Philosophy. Voor haar MA-scriptie deed ze etnografisch veldwerk in een vluchtelingenkamp in Griekenland, met als doel de affectieve, digitale praktijken van vluchtelingenvrouwen te verkennen.

Haar onderzoeksinteresses omvatten de thema’s: gender, media, migratie, agency, emoties, sociale rechtvaardigheid, solidariteit en co-creatie. Sinds januari 2019 is ze werkzaam als PhD bij het Engaged Scholarship and Narratives of Change onderzoeksproject. Haar onderzoek verkent de samenwerking tussen de academische wereld en de samenleving in de Verenigde Staten bij het bevorderen van de sociale integratie van vluchtelingen.

'Als iemand die erin gelooft dat de academische wereld een rol kan en moet spelen in sociale rechtvaardigheid, geloof ik dat het niet alleen productief is, maar ethisch noodzakelijk is om onderzoek in te zetten om bruggen te bouwen tussen academische gemeenschappen en gemeenschappen die buiten de academie bestaan, met name gemeenschappen die het zwaarst getroffen worden door systemische ongelijkheden.’

Alexandra Greene

Miriam Ocadiz is multidisciplinair opgeleid en heeft een brede studieachtergrond op het gebied van Afrikaanse studies. Zo studeerde Spaanse literatuur en taal aan het UNAM in Mexico, gevolgd door een bachelor in internationale betrekkingen waar ze zich specialiseerde in Afrikaanse cultuur en politiek. Daarna heeft ze een Master afgerond in African Studies waarbij ze haar MA scriptie schreef over de medische samenwerking tussen Cuba en Mozambique en de hedendaagse belichaming van solidariteit.

Door haar persoonlijke en academische achtergrond heeft ze een grote passie voor de thema’s migratie, diversiteit en is ze geïnteresseerd in Zuid-Zuid samenwerking vanuit een dekoloniaal perspectief. Momenteel is ze werkzaam als PhD bij het Engaged Scholarship and Narratives of Change onderzoeksproject, waar ze zich richt op de context van Zuid-Afrika en de vergelijking met de VS en Nederland.

‘Ik wil mijn eigen promotietraject verbinden met de maatschappij, beleidsvorming en creatieve initiatieven die groeien in Nederland, Zuid-Afrika en wereldwijd. Ik hoop dat ik vanuit een bescheiden positie een bijdrage kan leveren aan de Refugee Academy, met een kritisch perspectief op geëngageerde wetenschap.'

Miriam Ocadiz

Kay Mars heeft een Master of Science in Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (Radboud Universiteit) en een Master of Science in Human Geography (Universiteit van Amsterdam). Met een specialisatie in 'Diversiteit, multicultureel burgerschap en stedelijke geografieën', draaide zijn nieuwste scriptieproject om het in kaart brengen van stedelijke queer seksualiteiten in Porto Alegre (RS), Brazilië.

Kay is van 2017 tot 2019 betrokken geweest bij het Migration and Diversity Centre aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij seminars, fora en academische workshops coördineerde over kwesties met betrekking tot migratie en/of diversiteit. Momenteel is Kay betrokken als projectcoördinator voor het onderzoeksproject Engaged Scholarship and Narratives of Change.

'Mijn persoonlijke ambitie is om de unieke benadering van de integratie van vluchtelingen die de Refugee Academy de afgelopen jaren heeft gevolgd, voort te zetten en te vergroten. Ik zie het als een interessante uitdaging om bruggen te slaan tussen theoretische kennis en persoonlijke, geleefde ervaringen van mensen, en om de verschillende relaties tussen de twee te verkennen. Het meest centrale onderdeel van de Refugee Academy vind ik het betrokken karakter en het faciliteren van een democratische onderzoekscontext.'

Kay Mars

Fabian Holle studeerde in 2004 af als acteur/theatermaker aan de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), werkte samen met regisseurs, choreografen en performance kunstenaars, was medeoprichter van het theatercollectief Ponies (2005-2015) en treedt op als drag persona Massiah Carey. In 2020 voltooide die (cum laude) een Master of Science in sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Fabian won de 2020 ARC-GS MA Thesis Prijs (Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality op de Universiteit van Amsterdam).

In diens thesis analyseert die hoe LHTBQ+ vluchtelingen onder andere door middel van kunstuitingen weerstand bieden aan de uitsluitende sociale structuren waar ze mee te maken krijgen. Momenteel werkt Fabian als onderwijsmedewerker voor het master programma sociologie aan de VU, en als University Research Fellow met prof. dr. Halleh Ghorashi in het VICI onderzoeksproject: Engaged Scholarship and Narratives of Change.

'Mijn doel is om in toenemende mate verbinding te maken met (LHBTQ+) vluchtelingen- en migrantengemeenschappen in binnen- en buitenland, om kennis en ervaringen uit te wisselen die bijdragen aan meer gelijkheid, inclusie, zichtbaarheid en agency.'

Fabian Holle

onderzoeksteam

Het onderzoeksteam van het Engaged Scholarship and Narratives of Change bestaat uit acht leden: vier promovendi, twee postdocs, één projectleider en één projectcoördinator. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met vier bekende internationale wetenschappers verspreid over vier verschillende universiteiten.